torby bawelniano skorzane

Polityka Prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników sklepu Skorzanetorby.pl o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

1.1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PracowniaMediowa wpisaną przez Prezydenta Miasta st.Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie pod adresem ul. Osowska 86 04-351 Warszawa. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 1130017749.

1.1.2. PracowniaMediowa przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.1.3. PracowniaMediowa sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez PracowniaMediowa zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

1.1.4. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od PracowniaMediowa informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem PracowniaMediowa.

1.1.5. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing.

1.1.6. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5.1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

1.1.7. W celu realizacji zamówień, PracowniaMediowa udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

1.1.8. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej.

1.1.9. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie Transferuj.pl, świadczącej usługę płatności online.

1.1.10. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie PracowniaMediowa, np. podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

1.1.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec PracowniaMediowa, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

1.1.12. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny PracowniaMediowa jest tzw. uzasadniony interes administratora.

1.1.13. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, PracowniaMediowa udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

1.1.14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.1.15. PracowniaMediowa zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do PracowniaMediowa stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. PracowniaMediowa może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec PracowniaMediowa lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

1.1.16. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

1.1.17. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, PracowniaMediowa zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

1.1.18 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.2. Zobowiązania Użytkowników

1.2.1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od PracowniaMediowa w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

Loading...